Eğitim Süresi ve İçeriği


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4 yıllık eğitim süresini kapsayan lisans bölümüdür. Öğrencilerimize lisans eğitimi süresince güncel ve iş yaşamında talep gören programlama dillerinde, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine de sahip olabilecekleri, mezun olduğunda iş hayatında doğrudan projelerde yer alabilmelerini sağlayacak, yoğun programlama eğitimleri verilmektedir. Teknolojik gelişmelerin takip edilerek, ders müfredatına yansıtıldığı Bilgisayar Mühendisliği bölümünün, güçlü ve uluslararası deneyime sahip akademik kadrosu bulunuyor. Bölümde araştırma faaliyetleri olan makine öğrenmesi, veri madenciliği, kolektif öğreniciler, görüntü ve video işleme, optimizasyon problemleri ve veri tabanı yönetim sistemleri gibi yeni ve güncelliğini koruyan konular üzerine araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, araştırma projelerinde çeşitli görevlerde yer alarak, proje geliştirme süreçleri ve iş disiplini gibi son derece önemli mesleki unsurları, tecrübeli akademik kadromuzun danışmanlığında uygulamalı olarak öğrenmektedir.

Öğrencilerimize, beşinci dönemden itibaren sunulan teknik seçmeli dersler (yapay zeka, robotik, evrimsel hesaplama, doğal dil işleme gibi.) ile bilgisayar mühendisliğinin farklı uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanmaktadır. Diğer taraftan program müfredatımızda yer alan teknik olmayan seçmeli dersler ile öğrencilerimiz, bölüm dışındaki farklı disiplinleri de görerek görüş açıları genişlemekte, elde ettikleri mühendislik çözümlerini farklı alanlarda uygulayabilme imkânı elde etmektedirler.

Designneuro