Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler


Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tercih ederek sektörde Bilgisayar Mühendisi olarak çalışmak isteyenler;

• Mantık yürütme ve tasarım yeteneği

• Analitik düşünebilme

• Araştırma ve yeni bilgiler öğrenmeye istekli olma

• Bireysel gelişime açık olma

• Bir işi parçalarına ayırarak algoritmik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

Designneuro