Çift Anadal - Yan Dal Programları


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize, çift anadal programıyla “Endüstri Mühendisliği”, “İnşaat Mühendisliği” ve “Mimarlık” gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler. Çift anadal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Designneuro