Akademik Kadro

Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Haldun TURAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Volkan ÖZTÜRKATALAY

 

Dr.Öğr. Üyesi Necati KALKAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat DENİZ

 

 

Arş. Gör. Şeyma MERCAN

 

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK

 

 Öğr. Gör. Remzi DURMUŞ