Akademik Kadro

 

Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY

 

Dr. Öğr. Üyesi Cenk GÜNGÖR

 

Dr. Öğr. Üyesi Onur ARI

 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay TÜRKER

 

Öğr. Gör. Javad MAHDAVI TABATABAEI

 

Arş. Gör. Kadir ÖZGÜNDÜZ