Bölümün Amacı


Endüstri Mühendisliği Bölümü, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Çalışmalarında matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendislik, analiz ve tasarım ilke yöntemleriyle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirleyip değerlendiren ve disiplinler arası bir yaklaşım sergileyen endüstri mühendisleri; zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Endüstri Mühendisliği kısaca ‘daha iyi’nin bilimidir ve insanoğlunun süreçleri daha verimli hale getirme çabası devam ettiği sürece popülerliğini yitirmeyecektir. 4. Endüstri Devrimi veya popüler ismiyle Endüstri 40’ın iş süreçlerinde aktif kullanılması, yabancı dili olan ve iyi bir programlama eğitimi almış endüstri mühendislerine olan ihtiyacın artmasını sağlayacaktır. İşte tam bu noktada İstanbul Rumeli Üniversitesi, üniversite hayatınız boyunca vereceği pratik İngilizce eğitimi ve diğer üniversitelerden daha yoğun programlama dersleriyle geleceğin endüstri mühendislerini yetiştirecektir.

Designneuro