Eğitim Süresi ve İçeriği


Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 yıllık eğitim süresince, Üretim/Hizmet sektöründe mevcut kaynakların minimum maliyet ve maksimum verimlilik sağlayacak şekilde kullanılması amaçlanır. Tam bu noktada optimum çalışma performansı sağlayacak teknik bilgilerle donanımlı olan endüstri mühendisleri aktif rol alabilmektedir. Endüstri mühendisliği öğrencilerine bilişim, makine ve en önemlisi insan faktörlerinin dahil edildiği, multidisipliner yaklaşımla karşılaştığı sorunlara cevap verebilmeleri için verilen başlıca dersler şunlardır: Temel mühendislik eğitimleri yanında, Yöneylem Araştırması, Üretim Sistemleri, Üretim Planlama, Stokastik Modelleme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri, Yönetim ve Organizasyon, Kalite yönetimi, Benzetim, İş ve Zaman Etüdü, İş Güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etüdü, Yönetim Bilişim Sistemleri, üniversitelerdeki endüstri mühendisliği bölümlerinin başlıca dersleridir.  

Designneuro