Dil Eğitimi


Endüstri Mühendisliği lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Dil ve İçerik Bütünleştirilmiş Eğitim (DİBE) metodu ile mesleki donanımın yanı sıra Pratik Mesleki İngilizce Eğitimi ile uluslararası çalışma alanında kendini ifade edebilecek bireyler yetiştirmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde yoğun Mesleki İngilizce pratik yabancı dil eğitimi, seçmeli olarak ders programında mevcuttur.

Designneuro