Dekanın Mesajı


      

 

      Sevgili Öğrenciler,

      Dünyada ve Türkiye’mizde endüstrileşmeyi oluşturan tasarım, üretim ve yönetim süreçlerinin her birinde farklı disiplinlerde uzmanlaşmış teknik kadrolara ihtiyaç sürekli artmaktadır.

     İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2017-2018 akademik yılında kurulmuş olup, her geçen yıl akademik kadrosunu genişleterek bünyesindeki bölümleri güçlendirmektedir. Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği temel alanlarında toplam 5 Bölüm ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atmış kadrosuyla eğitim öğretim sürdürmektedir.

      İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak amacımız; dinamik bir eğitim öğretim süreci, teknoloji ve tasarım alanlarında üniversite ortamında sorgulayan, yorumlamayı, buna bağlı olarak da gelişmeyi ve rekabet edebilmeyi hedefleyen öğretim içerikleriyle, öğrencilerine güçlü yararlı bilgi donanımı kazandırmaktır.

      Türkiye’mizin ekonomik kalkınmışlığını ve toplumsal refah düzeyini arttırmanın yolu küresel rekabetten geçmektedir. Bu alanda yaşanan rekabetin amacı dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya yöneliktir. Bu payın temel belirleyicisi; Bilgi üretip, teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Bunun yolu; insan kaynağının niteliğini yükseltmekten ve araştırma alt yapısını geliştirmekten geçmektedir.

     Günümüzde sanayi çağı yerini bilgi çağına bırakmıştır. Artık bilgi, insanların parmaklarının ucunda olduğundan herkes neredeyse her bilgiye ulaşabilmektedir. Artık bilgiyi ezberleyen değil, araştıran ve bilgiyi hızlı değerlendirebilen bireyler daha değerlidir.

       Bu süreçler içerisinde kendisine en uygun mesleği seçmiş olan öğrencilerimize fakültemiz bünyesindeki bölümlerimiz, öğrencilerimizin arzu ettikleri eğitim öğretim ve çalışma ortamını, gerek fiziki altyapısı gerekse akademik kadrosuyla temin etmektedir.

      Sevgili Öğrencilerimiz, öğrenmeyi öğreniyorsanız, öğreneceklerinizi merak ediyorsanız ve üniversitede bulunmanızın sebebinin sınavlar olmadığının bilincinde iseniz, doğru yoldasınız. Kendi öz gelişiminizi gerçekleştirirken almanız gereken gücün her zaman kendi içinizde olduğunuzu bilmenizi ve buna giden yolun tamamen zihninizde bittiğini unutmayınız.

Başarı Dileklerimle Sevgilerimle

Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN

Dekan

Designneuro