Dekanın Mesajı


      


   Sevgili Öğrenciler,

      Dünyada ve Türkiye’mizde endüstrileşmeyi oluşturan madde, enerji ve bilgiyi birleştiren tasarım, üretim ve yönetim süreçlerinin her birinde farklı disiplinlerde uzmanlaşmış teknik kadrolara ihtiyaç sürekli artmaktadır.

     Mühendislik ve Doğa Bilimleri lisans programları ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin orijinini, 2017-2018 akademik yılında kurulmuş Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi oluşturmuştur. Fakültemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren birinci ve ikinci yarıyılları ortak şekilde Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği, temel alanlarında toplam üç bölüm ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atmış akademik kadrosuyla eğitim öğretimini sürdürmektedir.

      İnsana ve genel kapsamıyla canlıya yararlı sistemleri geliştirme gücü ve yetkinliği olan mühendislik bilim alanında, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak amacımız; mühendis adaylarına güçlü yararlı bilgiyi kullanma yetkinliği kazandırmaktır. Bunun için mühendislik eğitimi dinamik süreci kapsamında, teknoloji ve tasarım alanlarında sorgulayan, yorumlamayı, buna bağlı olarak da gelişmeyi ve rekabet edebilmeyi hedefleyen öğretim içerikleriyle, ulusal ve uluslararası anlamda güçlü yararlı bilgi donanımı kazandırmak önemlidir. Mühendislik eğitiminde, insanlığın çözüm bekleyen teknik sorunlarına çözüm yeteneği kazandırmak, sorunları bütün olarak kavrayabilen, geniş bakış açısıyla temel sorunları ortaya koyabilme yetkinliği ile birlikte etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip kendi işini kurabilen girişimci mühendisler mezun etmek hedefimizdir.

      Türkiye’mizin ekonomik kalkınmışlığını ve toplumsal refah düzeyini arttırmanın yolu küresel rekabetten geçmektedir. Bu alanda yaşanan rekabetin amacı dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya yöneliktir. Bu payın temel belirleyicisi; Bilgi üretip, teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Bunun yolu; insan kaynağının niteliğini yükseltmekten ve araştırma alt yapısını geliştirmekten geçmektedir.

     Günümüzde sanayi çağı yerini bilgi çağına bırakmıştır. Artık bilgi, insanların parmaklarının ucunda olduğundan herkes her bilgiye ulaşabilmektedir. Artık bilgiyi ezberleyen değil, araştıran ve bilgiyi hızlı değerlendirebilen bireyler daha değerlidir. Mühendislik mesleğini kendisine meslek seçmiş olan öğrencilerimize fakültemiz bünyesindeki bölümlerimiz, öğrencilerimizin arzu ettikleri eğitim öğretim ve çalışma ortamını, gerek fiziki altyapısı gerekse akademik kadrosuyla temin etmektedir. 

      Sevgili Öğrencilerimiz, öğrenmeyi öğreniyorsanız, öğreneceklerinizi merak ediyorsanız ve üniversitede bulunmanızın sebebinin sınavlar olmadığının bilincinde iseniz, doğru yoldasınız. Kendi öz gelişiminizi gerçekleştirirken almanız gereken gücün her zaman kendi içinizde olduğunuzu bilmenizi ve buna giden yolun tamamen zihninizde bittiğini unutmayınız.

Başarı Dileklerimle Sevgilerimle

Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN

Dekan


Designneuro