Bölümün Amacı


İç Mimarlık disiplini; bireysel veya toplu kullanım mekânlarını, kullanıcı profilinin anatomik, ergonomik-psikolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel yapısını ve beklentilerini göz önüne alarak işlevsel, sürdürülebilir ve estetik değeri yüksek çözümlerle tasarlamayı amaçlamaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, özgün ve estetik değeri yüksek yaratıcı tasarımlar yapabilen, teknolojik gelişmeleri takip ederek konforlu yaşam biçimleri sunma becerisi kazanmış, uluslararası platformlarda yer alabilecek donanıma sahip, vizyonu geniş, çözüm odaklı tasarımcılar, iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Designneuro