Eğitim Süresi ve İçeriği


İnşaat Mühendisliği Bölümünün 4 yıllık eğitim süreci, yapı (üst yapı, altyapı), geoteknik (temel mühendisliği), hidrolik (su kaynakları, su yapıları), ulaştırma (karayolu, demiryolu), çevre (atıksu, katı atık, zararlı atıklar) ve malzeme (beton, çelik, fiber ve geotekstil vb.) gibi uzmanlık alanlarını ve bu alanları destekleyen pek çok seçmeli dersten oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği en ileri teknolojik gelişmelerin itici gücü olmuştur ve bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. İnşaat Mühendisliği bölümünde bilgisayar destekli tasarımlar ön plana çıkarılarak, mühendislerin mesleklerinde etkin rol oynamaları hedeflenmektedir.

Designneuro