Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler


İnşaat Mühendisliği bölümünü tercih ederek sektörde İnşaat Mühendisi olarak çalışmak isteyenler;

• Bilişsel, kuram, ilke ve esaslara hakim olmalıdır.

• Sürekli öğrenme, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim ve öz değerlendirmede bulunabilmelidir.

• Davranışlar, bireyin değerlerini yansıtır; dünyayı algılayışını, yorumlayışını ve dünyaya yaklaşımını tanımlar: Merak, dürüstlük, titizlik, nesnellik, iyimserlik, duyarlılık ve hoşgörü gibi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmalıdır.

• Mesleğin ve toplumun artarak devam eden beklentilerini karşılamak ve çözümler üretmek için yeni teknolojilerden yararlanmalı,

• Hem bireysel hem de takımın bir çalışmasında etkin bir şekilde rol alabilen ve sonunda çalışma ortamlarında liderlik rolleri üstlenebilen kişilerdir. 

Designneuro