Meslekte İlerleme


Meslekte ilerlemek isteyen birey;

  • Temel olarak matematik, doğa, beşeri ve sosyal bilimlerde farkındalık ve uygulama düzeyinde,
  • Teknik olarak (malzeme, problem tanıma ve çözme sürdürülebilirlik, proje yönetimi); uygulama düzeyinde bunlara ek mekanik ve deney yapabilme, analiz yapabilme düzeyinde ve tasarım sentez yapabilme düzeyinde,
  • Mesleki olarak iletişim, mesleki etik ve sorumlulukları analiz etme, politika, iş ve kanun yönetimi, küreselleşme konularını öğrenmede uygulama düzeyinde kazanımlar sağlaması amaçlanır. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, akademik kariyer yapabilir, ayrıca üniversitelerde, akademisyen olarak görev yapabilir.
Designneuro