Eğitim Süresi ve İçeriği


Mimarlık bölümü 4 yıllık eğitim süresince, uzmanlık alanları dışında, bu alanları desteklemek amaçlı pek çok seçmeli ders barındırmaktadır. Tüm bunların yanında, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etmek ve bu doğrultuda ilerlemek isteyen öğrencilere bir taban hazırlamak amacıyla programda bilgisayar destekli tasarım dersleri bulunmakta ve bu sayede öğrencilere dijital ortamların kullanımında da yetkinlik kazandırılmaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerinin eğitimi, yaratıcı düşünce ve çizim becerisini temel alan bir metot olmasının yanında, farklı disiplinler ile beslenen bir eğitim oluşturarak, verimli hale getirmektedir.

Designneuro