Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler


Mimarlık Bölümünü tercih ederek sektörde Mimar olarak çalışmak isteyenler;

•Mimar; yaratıcı, eleştirel düşünceye açık ve gündemi takip eden bir birey olmalıdır.

•Sadece mimarlık alanından değil, fotoğraf, sinema, edebiyat gibi farklı alanlardan da beslenmelidir.

•Günümüzün teknolojisini takip etmeli ve geleceğin teknolojik gelişmeleri için öncü olmalıdır.

•Bunlarla birlikte, mimarlar yeni gelişmeleri tasarım alanında takip etmeli ve kendini sürekli güncel tutmalıdır.

Designneuro