Meslekte İlerleme


Mimarlar, kendi alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye hakim olur, sorunlara çözüm sunabilir. Mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlayabilmekte ve işbirliği yaparak uygulamaya sunabilir. Mimari proje çizim ve sunumu için gerekli olan bilgisayar tabanlı bilişim teknolojilerini kullanabilmektedirler. Özgün mimari proje tasarlayabilen mimarlar, görsel-yazılı sunum için gerekli bilgileri edinerek kendilerini geliştirmeye devam edebilmektedir.

Mimarlık bölümü mezunları, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik alanda görev alabilmektedir. Yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilmekte, belediye bakanlıklarda yönetici kadrosunda çalışabilmektedir. Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.

Designneuro